شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 2289
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

384 بازدید
رونمایی از «گفتارهایی در عدالت اجتماعی»

کتاب «گفتارهایی در عدالت اجتماعی» 20 دی ماه رونمایی می‌شود.به گزارش باشگاه اندیشه، به نقل از پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) دوشنبه میزبان شرکت‌کنندگان در مراسم رونمایی از کتاب «گفتارهایی در عدالت اجتماعی» خواهد بود.

این کتاب به کوشش عادل پیغامی، محمد صادق تراب زاده جهرمی و سیدعلیرضا سجادیه انجام شده و برگرفته از سلسله جلسات اقتراحی با محوریت مقاله جیمز کونو است.

کتاب «گفتارهایی در عدالت اجتماعی» از 5 بخش و 12 فصل تشکیل شده است. در ابتدا مقدمه عادل پیغامی در خصوص عدالت اجتماعی و عدالت پژوهی طرح می شود. سپس متناسب با فصل بندی نویسنده از مقاله نظریات عدالت، چهار دسته از نظریات با عناوین برابری و نیاز، مطلوبیت گرایی و اقتصاد رفاه، شایستگی و تناسب به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. ساختار هر فصل شامل: خلاصه دیدگاه نویسنده، مقدمه، متن مباحثات و سوالات تمرینی می‌شود.

در بخش آخر، مساله شناسی عدالت اجتماعی و عدالت پژوهی در دو محور ارائه شده است: محور اول، دروسی است که شرکت کنندگان در بحث، آنها را برای عدالت پژوهان ضروری دانسته اند، البته در این محور سعی بر جامعیت در تدوین دروس لازم برای عدالت پژوهی نبوده است. در محور دوم نیز، کلیه مسائل، پیشنهادات و محورهای پژوهشی استخراج و طبقه بندی شده اند.

مراسم رونمایی از این کتاب دوشنبه 20 دی 1395 از ساعت 15:30 تا 17:30 در مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) برگزار خواهد شد.با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

تاریخ انتشار در سایت: ۱۵ دی ۱۳۹۵
صفحه اینترنتی مرتبط
عناوین
رسته: 3