جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
بر خط: 2060
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

249 بازدید
اختلاف علوم و اهمیت آن

در نشست «گفت‌وگوی فلسفه علم و فناوری و سیاست علم و فناوری(1)» موضوع «اختلاف علوم و اهمیت آن» بررسی می‌شود.به گزارش باشگاه اندیشه، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی نشست «گفت‌وگوی فلسفه علم و فناوری و سیاست علم و فناوری(1)» را برگزار می‌کند.

در این نشست، محمدمهدی شیخ جباری (از پژوهشکده فیزیک پژوهشگاه دانش‌های بنیادی)، حسین شیخ رضایی (از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)، سید علی مدنی‌زاده (از دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف)، آرش موسوی (از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)، هادی نیلفروشان (از پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی) و ابوتراب یغمایی (از پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی) پرسش زیر را بررسی می‌کنند:

آیا علوم اختلاف دارند و اختلافشان مهم است؟

زمان: سه‌شنبه 21 دی 1395، ساعت 15 تا 18

مکان: پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری واقع در تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان شهدا، طبقه سومبا انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

تاریخ انتشار در سایت: ۱۸ دی ۱۳۹۵
صفحه اینترنتی مرتبط
عناوین
رسته: 3