پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 2031
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

359 بازدید
بررسی خرد سیاسی در زمان توسعه‌نیافتگی

هشتمین نشست از سلسله نشست‌های دعوت به اندیشه براساس کتاب «خرد سیاسی در زمان توسعه‌نیافتگی» برگزار می‌شود.به گزارش باشگاه اندیشه، خانه مشروطیت اصفهان پنجشنبه این هفته میزبان شرکت‌کنندگان در هشتمین نشست از سلسله نشست‌های دعوت به اندیشه خواهد بود.

در این نشست، محمدجواد صافیان، اصغر طاهرزاده و موسی نجفی بر اساس فصل‌های هفتم، هشتم و نهم کتاب «خرد سیاسی در زمان توسعه‌نیافتگی» سخنرانی خواهند کرد.

زمان: پنجشنبه 23 دی 1395

مکان: اصفهان، خیابان نجات، کوچه چهاردهم، خانه مشروطیت اصفهانبا انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

تاریخ انتشار در سایت: ۱۹ دی ۱۳۹۵
صفحه اینترنتی مرتبط
عناوین
رسته: 3