یک‌شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 718
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

734 بازدید
سواد اخلاقی؛ یکی از رهیافت‌های سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی

کرسی ترویجی «سواد اخلاقی؛ یکی از رهیافت‌های سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی» برگزار می‌شود.به گزارش باشگاه اندیشه، به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دهمین کرسی ترویجی با رویکرد عرضه و نقد ایده علمی به موضوع «سواد اخلاقی؛ یکی از رهیافت‌های سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی» اختصاص می‌یابد.

در این جلسه، بهاره نصیری دیدگاه خود را درباره موضوع مورد نظر ارائه خواهد داد و سپس ناقدان جلسه، محمد سلطانی‌فر و بشیر حسینی نقدهای وارد بر این دیدگاه‌ها را مطرح خواهند کرد.

دبیری این جلسه را طاهره ایشانی برعهده خواهد داشت.

زمان: دوشنبه 4 بهمن 1395، ساعت 10 تا 12

مکان: تهران، بزرگراه کردستان، نبش ساختمان آ.اس.پ، خیابان دکتر صادق آئینه‌وند (64 غربی)، سالن اندیشهبا انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

تاریخ انتشار در سایت: ۲۹ دی ۱۳۹۵
صفحه اینترنتی مرتبط
عناوین
رسته: 3