پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 750
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

294 بازدید
روش‌های فهم متن

کرسی ترویجی «نقد ایده نظری روش‌های فهم متن» برگزار می‌شود.به گزارش باشگاه اندیشه، گروه الهیات و فلسفه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی کرسی ترویجی «نقد ایده نظری روش‌های فهم متن» را برگزار می‌کند.

در این کرسی، بخشعلی قنبری (عضو شورای علمی گروه الهیات و فلسفه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی) دیدگاه‌های خود را درباره موضوع جلسه ارائه خواهد داد و سپس ناقدان، عبدالهادی فقهی‌زاده (استاد دانشگاه تهران) و محمدمهدی ملازاده (استاد دانشگاه علوم قرآن و حدیث) نظرهای انتقادی خود را مطرح خواهند کرد.

زمان: شنبه 30 بهمن 1395، ساعت 16 تا 18

مکان: تهران، خیابان انقلاب، خیابان ابوریحان، خیابان نظری، پلاک 47، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهیبا انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

تاریخ انتشار در سایت: ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
صفحه اینترنتی مرتبط
رسته: 3