پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1688
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

529 بازدید
علم امام از دیدگاه هشام بن حکم

کرسی ترویجی «علم امام از دیدگاه هشام بن حکم:‌ بررسی دیدگاه‌های مادلونگ و تمیمه دائو» برگزار می‌شود.


به گزارش باشگاه اندیشه، پژوهشکده ادیان و مذاهب با حمایت شورای عالی انقلاب فرهنگی (دبیرخانه حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره)، کرسی ترویجی «علم امام از دیدگاه هشام بن حکم:‌ بررسی دیدگاه‌های مادلونگ و تمیمه دائو» را برگزار می‌کند.

در این جلسه، محمد غفوری‌نژاد دیدگاه‌های خود را در حضور ناقد جلسه، محمدجعفر رضایی مطرح خواهد کرد.

زمان: یکشنبه 8 اسفند 1395، ساعت: 12:45 تا 14

مکان: سالن امام موسی صدر دانشگاه ادیان و مذاهب واقع در قم، شهرک پردیسان، روبه‌روی مسجد امام صادق(ع)با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

تاریخ انتشار در سایت: ۳ اسفند ۱۳۹۵
صفحه اینترنتی مرتبط
عناوین
رسته: 3