پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1678
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

503 بازدید
عدالت سیاسی

احمد واعظی در پیشت‌نشست چهارم همایش بین‌المللی «عدالت و اخلاق» از عدالت سیاسی سخن می‌گوید.


به گزارش باشگاه اندیشه، پیش‌نشست چهارم همایش بین‌المللی «عدالت و اخلاق» برگزار می‌شود.

در این نشست، احمد واعظی از «عدالت سیاسی» سخن خواهد گفت و محسن جوادی مسئله «عدالت اخلاقی» را مطرح خواهد کرد.

زمان: شنبه 7 اسفند 1395، ساعت 13:30 تا 15

مکان: دانشگاه قم، سالن اندیشهبا انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

تاریخ انتشار در سایت: ۴ اسفند ۱۳۹۵
صفحه اینترنتی مرتبط
عناوین
رسته: 3