دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 2189
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

329 بازدید
جایگاه فقه در علم اجتماعی مسلمین

حمید پارسانیا جایگاه فقه در علم اجتماعی مسلمین تبیین می‌کند.


به گزارش باشگاه اندیشه، انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه نشست علمی «جایگاه فقه در علم اجتماعی مسلمین» را برگزار می‌کند.

در این نشست، که دبیری علمی آن را نامخواه برعهده دارد، حمید پارسانیا سخنرانی خواهد کرد.

زمان: چهارشنبه 25 اسفند 1395، ساعت 16:30

مکان: ساختمان انجمن‌های علمی حوزه واقع در قم، بلوار جمهوری، کوچه شماره 2، فرعی سمت چپبا انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

تاریخ انتشار در سایت: ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
صفحه اینترنتی مرتبط
رسته: 3