چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
بر خط: 1364
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

315 بازدید
پدیدارشناسی مرگ

نشست «پدیدارشناسی مرگ» برگزار می‌شود.


به گزارش باشگاه اندیشه، کانون پنجره به برگزاری نشست «پدیدارشناسی مرگ» اقدام می‌کند.

در این نشست، سیدجمال سامع سخنرانی خواهد کرد.

زمان: چهارشنبه 30 فروردین 1396، ساعت 16

مکان: دانشگاه صنعتی اصفهان، سالن شهید خرازیبا انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

تاریخ انتشار در سایت: ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
صفحه اینترنتی مرتبط
رسته: 3