پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 2805
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

693 بازدید
کارگاه اسطوره شناسی هنر

کارگاه اسطوره شناسی هنر برگزار می شود.


به گزارش باشگاه اندیشه، موسسه کتاب آرایی ایرانی کارگاه «اسطوره شناسی هنر» را برگزار می کند.

دراین کارگاه 10 جلسه ای، بهروز عوض پور مباحث زیر را مطرح خواهد کرد:

ـ چیستی اسطوره، اسطوره شناسی و اسطوره شناسی هنر
ـ تبیین روش اسطوره شناسی تمثیلی (روش ژرژ فردریش کروزر)
ـ تبیین روش اسطوره شناسی طبیعی (روش ماکس مولر)
ـ تبیین روش اسطوره شناسی تطبیقی (روش ماکس مولر)
ـ تبیین روش اسطوره شناسی تطبیقی (روش جرج ککس)
ـ تبیین روش اسطوره شناسی تطبیقی (روش ژرژ دومزیل)
ـ تبیین روش اسطوره شناسی ساخت گرا (روش کلو لوی استراوس)
ـ تبیین روش اسطوره شناسی تطبیقی ساخت گرا (روش جوزف کمبل)
ـ تبیین روش اسطوره شناسی گونه شناسانه (روش نورتروپ فرای)
ـ تبیین روش اسطوره شناسی روان شناسانه (روش ژیلبر دوران)

کارگاه «اسطوره شناسی هنر» از 9 اردیبهشت 1396 آغاز می شود و شنبه ها ساعت 17:30 تا 19:30 در موسسه کتاب آرایی ایرانی تشکیل خواهد شد.

علاقه مندان برای ثبت نام یا کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 66175711، 66405663، 66405665 و 09217128917 تماس گیرند.

نشانی موسسه کتاب آرایی ایرانی: تهران، تقاطع خیابان های فلسطین و بزرگمهر، ضلع شمال غربی چهارراه، پلاک 29با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

تاریخ انتشار در سایت: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
صفحه اینترنتی مرتبط
رسته: 3