پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 2738
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

975 بازدید
افسانه رفتارگرایی منطقی و ظهور تئوری این‌همانی

نشست افسانه رفتارگرایی منطقی و ظهور تئوری این‌همانی برگزار می شود.


به گزارش باشگاه اندیشه، انجمن علمی ـ دانشجویی گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی در ادامه برگزاری حلقه مطالعاتی ـ پژوهشی تاریخ فلسفه تحلیلی، نشستی را به موضوع «افسانه رفتارگرایی منطقی و ظهور تئوری این‌همانی» اختصاص می دهد.

در این نشست، محسن کاشی (دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس) سخنرانی خواهد کرد.

زمان: دوشنبه 11 اردیبهشت 1396، ساعت 16 تا 18

مکان: تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تالار ناصرخسروبا انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

تاریخ انتشار در سایت: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
صفحه اینترنتی مرتبط
رسته: 3