کاهش فقر، مشارکت و تحلیل اجتماعی

فقر را باید مهم‌‌‌ترین دغدغۀ اجتماعی ـ اقتصادیِ توسعۀ پایدار به‌‌‌شمار آورد.

دین موسی، قربانی واژه صهیونیسم

صهیونیسم از هر روشی بویژه روش دینی برای رسیدن به اهدافش در فلسطین استفاده می کند.

مرزهای فاشیسم اروپایی

امروزه کسانی که سیستم فعلی را به چالش می‌کشند تایید نمی‌شوند و فاشیست لقب می‌گیرند.

ربات‌ها چگونه دردسرساز می‌شوند؟

حداقل ۷۰ درصد مشاغل با احتمال رباتیک شدن روبه رو هستند!

پل جاسوس‌ها

دوران جنگ سرد یکی از بازه‌های پررنگ عملیات‌های اطلاعاتی و به‌تبع آن برنامه‌های دستگیری و نجات عناصر اطلاعاتی و جاسوسان به‌حساب می‌آید.

دانشنامه سیاست و اقتصاد