زنان داستان‌‏نویس پس از انقلاب اسلامى‏

با پیشامد انقلاب اسلامى شرایط تازه‌‏اى براى حضور زنان ایجاد شد.

چگونه انتقاد سازنده کنیم؟

انتقاد سازنده از یک فرد سعی در تغییر رفتار شخص مورد نظر دارد.