سیدمحمد زرهانی
چرا چندان که باید و شاید اسباب رضایتمان از زندگی شهری کامل نیست؟

ترجیح می‌دهید با تعدادی گربه تصادف کنید یا تعدادی کودک؟ حال، ماشین‌های خودران باید کدام را انتخاب کنند؟

ایمان صفرآبادی
کتاب فیلسوفان هیتلر، جانبدار فلاسفه‌ی یهودی مغضوب هیتلر و غضبناک بر فلاسفه‌‌ای است که در زمان هیتلر منصبی داشته‌اند. و حتی غضبناک بر تفکر آنها.

previous arrow
next arrow
Slider

جامعه و تاریخ

چرا عصر روشنگری، عصر دلیل و منطق نبود؟
الهیات پروتستانی جامعه‌شناسی وبر
انقلاب عاشقانه در زمانه تکنولوژی

سیاست و اقتصاد

ماشین‌های بدون راننده باید چه کسی را بکشند؟
خانواده سلطنتی انگلستان چه تاریخچه‌ای دارد؟
چه کسی به گوش‌هایمان دستور شنیدن می‌دهد؟

علم و فلسفه

فیلسوفان هیتلر، جذاب اما فاشیستی
تحلیل نظام عواطف به یاری کانت
نهاد، خود و فراخود از منظر فروید

فرهنگ و هنر

فناوری چگونه زندگی کودکان را تغییر داده است؟
کیمیای رضایت در زندگی شهری
سورئالیسم در یک دقیقه