جهانی که بازی ها می سازند

جهانی که بازی ها می سازند

نکته‌‌ای که در تمام بازی‌‌های رایج وجود دارد عقلانیت مدرن است.

نمازخانه، مسجد نیست

نمازخانه، مسجد نیست

مسجد در بافت زندگی سنتی ما، عنصری از یک فرهنگ اصیل است.

شرق شناسی

شرق شناسی چگونه به اینجا رسید؟

اولین بار واژه‌ی شرق شناسی را «ادوارد سعید» به کار برد.

کرونا و پزشکی

کرونا و طبی سازی زندگی روزمره

به تعبیر فوکویی، کرونا یک آگاهی سیاسی بود و نهادهایی به واسطه این آگاهی سیاسی به وجود آمدند.

دین شناسی مارکس

دین شناسی مارکس و منتقدان

مارکس دین را ایدئولوژی دانسته که همچون حکومت، هنر و اخلاق وابسته به زیربنای اقتصادی است.

خصوصی سازی پیش دبستانی

کودکان در گرداب خصوصی‌سازی

خصوصی سازی و پولی کردن آموزش پیش دبستانی در کشور، در حال اجرا و گسترش است.

1 2 3 19