زنان در زندان مدرنیته

زنان در زندان مدرنیته

داستان صنعتی شدن زن، حکایتی طولانی دارد به انتهای تاریخ مدرنیته

انسان شناسی و سیل

فراتر از سیل و زلزله

سیل، جامعه را در نقش‌های «قربانیان، امدادگران و نظاره گران» تقسیم بندی می‌کند.

رکود روزنامه ها

پایان عصر روزنامه ها ؟

یا میزان استقبال از روزنامه‌ها کاهش‌یافته است؟

شبکه های اجتماعی

دیکتاتوری شبکه های اجتماعی

ما می‌توانیم مقاومت کنیم و با توسعه فضاهای اجتماعی، وابستگی خود را به پلت‌فرم‌ها محدود کنیم.

اینترنت و سرمایه داری

از مگامال تا آمازون

چگونه اینترنت در خدمت سرمایه است؟

عدالتخواهی

شبح عدالت خواهی: عدالت خواهی راستینی وجود ندارد

عدالت‌خواهی مانند کمونیسم شبح است و شبح را نمی‌توان کشت.

1 2 3 17