دولت مقتدر و مردم سالاری

دولت مقتدر و مردم سالاری

از تجربه‌های تمرکززدایی چه درسی برای دموکراسی می‌آموزیم؟

چین چگونه کرونا را سانسور کرد؟

مقامات چین به‌صورت هوشمندانه دست به سانسور اخبار مربوط به کرونا زده‌اند.

سرمایه داری

ژیژک: وقت فکر کردن است

ژیژک به عنوان منتقد سرمایه‌داری می‌گوید بیش از هرچیزی نیازمند فکر کردن هستیم.

دموکراسی یا تخصص؟

دموکراسی یا تخصص؟

ارتباط میان دموکراسی و تخصص تقریبا همیشه بحث‌برانگیز است.

معایب دموکراسی

چرا دموکراسی خیلی هم خوب نیست؟

آیا برقراری دموکراسی در یک کشور فقط فایده دارد؟

جنبش BDS

از جنبش BDS چه می دانیم؟

کمپین انزوا، عدم سرمایه گذاری و تحریم اسرائیل یک جنبش جهانی است.

1 2 3 19