نویسنده: محمدمهدی ابراهیمی نصر

حقوق کودکان

معدن یا اینستاگرام؛ ورود کودک آزاد

آیا انتشار تصاویر و فیلم‌های کودکان در اینترنت و شبکه‌های تلویزیونی ورود به حریم خصوصی آن‌ها نیست؟