سعید ممتاز
جنگ جهانی دوم چگونه به پیشرفت علم حقوق کمک کرد؟

اگر بتوانیم از فلسفه برای ایجاد دیالوگ کمک بگیریم توانسته‌ایم از آن برای پرهیز از جنگ‌­افروزی کمک بگیریم.

The atlantic, Derek Thopson
سرمایه‌داری درک انسان را از گذر زمان، روزها و هفته‌ها تغییر داد. این کار مردم را بیش از پیش مولّد بار آورد، اما آیا آنها را بیشتر از گذشته خوشحال هم کرد؟

Peter Funt، nytimes
ما عادت داشتیم نامه‌ها، بلیط‌ها و پوسترها را جمع کنیم تا بعدها برای‌مان یادآور گذشته باشد. اما این یادگاری‌های فیزیکی به سرعت در حال محو شدن هستند.

سیدمحمدرضا دادگستر
فساد سیاسی به درستی کانون اصلی نگرانی در دموکراسی‌های عصر حاضر است.

previous arrow
next arrow
Slider