محمدحسین آشنا
مارشال پو، خوشبختی یا خشنودی بشر در نسبت با تکنولوژی را به سه دسته تقسیم می‌کند: خشنودی مادی؛ خشنودی حسی؛ و خشنودی معنوی.

دکتر سیدمهدی ناظمی
مولوی معتقد است حس در غنای خود و بلوغی که در می یابد، می تواند از وضع ظاهری و اولیه خود فراتر رود.

در یک ویدئوی کوتاه پاسخ خود را دریافت کنید.

محمدحسین صادقی
آیا می‌توان «فقه اسلامی» را در ظهور «بچه مایه‌دارهای تهران» بر جایگاه متهم نشاند؟

previous arrow
next arrow
Slider