سیدمصطفی شاداب
آیا تمدن غرب، در قالب پروژه لیبرالیسم شکست خورده است؟ پاتریک دنین، استاد علوم سیاسی دانشگاه نوتردام در کتاب «چرا لیبرالیسم شکست خورد؟» تلاش کرده است تا به این مساله پاسخ بدهد.

محمدرضا پهلوی انتقادهای نمایشی فرح را برنمی‌تابید.

محمدحسین آشنا
مارشال پو، خوشبختی یا خشنودی بشر در نسبت با تکنولوژی را به سه دسته تقسیم می‌کند: خشنودی مادی؛ خشنودی حسی؛ و خشنودی معنوی.

دکتر سیدمهدی ناظمی
مولوی معتقد است حس در غنای خود و بلوغی که در می یابد، می تواند از وضع ظاهری و اولیه خود فراتر رود.

محمدحسین صادقی
آیا می‌توان «فقه اسلامی» را در ظهور «بچه مایه‌دارهای تهران» بر جایگاه متهم نشاند؟

previous arrow
next arrow
Slider