در دوران شبکه های اجتماعی اخبار جعلی به سرعت منتشر می شوند. صاحبان شبکه های اجتماعی هم علاقه چندانی به سانسور محتوای جعلی ندارند. کارشناسان مختلف درباره این موضوع چالش برانگیز بحث می کنند.

سعید ممتاز
قانون اساسی باید منطبق با بحران‌ها در روابط انسانی تفسیر شود. این جمله از جان مارشال مهترین کارکرد قانون اساسی در نظام‌های سیاسی را نمایان می‌کند.

دکتر سیدمهدی ناظمی
یکی از ممیزه‌های مهم متافیزیک در دوره اسلامی
توجه به آموزه «محوریت نفس» است.

سیدمحمد زرهانی
نظام آموزشی ما به یک سازه منفک و جداشده
از زندگی اجتماعی تبدیل شده است.

هدی محمدی
برخی، کنشگری‌های پرسه زنان سایبری را فعالانه بودن پرسه زنی در فضای سایبری می‌دانند. اما آیا به راستی این یک آزادی حقیقی است که در اختیار پرسه زنان گذاشته شده است؟

previous arrow
next arrow
Slider