دکتر سیدمهدی ناظمی
یکی از ویژگی‌های عصر جدید به ویژه با رویکرد کلاسیک، وابسته دیدن عقاید به انسانهای جزئی است.

وابستگی اقتصادی به نفت، تا کجا می‌تواند ادامه داشته باشد؟

دکتر مجتبی جهان‌تیغ
طی سه دهه پس از جنگ، سه دولت با ادعای تحول اقتصادی تجربه مشترکی به جا گذاشتند.

مارشال پو در کتاب تاریخ ارتباطات، تکنولوژی را از زاویه‌ای نو بررسی می‌کند.

جوزف استرومبرگ و استل کاسول، Vox.com
می‌‌توان گفت آزمون تیپ شخصیتی مایرز بریگز شناخته شده ترین آزمون شخصیتی در دنیاست.

previous arrow
next arrow
Slider