مقامات چین به‌صورت هوشمندانه دست به سانسور اخبار مربوط به کرونا زده‌اند.

داوود طالقانی:
مارکس دین را ایدئولوژی دانسته که همچون حکومت، هنر و اخلاق وابسته به زیربنای اقتصادی است.

دکتر مجتبی جهان‌تیغ
خصوصی سازی و پولی کردن آموزش پیش دبستانی در کشور، در حال اجرا و گسترش است.

حامد حری
بنیاد فرهنگ برای هگل آگاهی‌‌ای است که به صورت دوره‌‌های تاریخی قوام می‌‌یابد و خویش را می‌‌یابد.

نگاه جان رالز به عدالت را در یک ویدئوی کوتاه ببینید.

previous arrow
next arrow
Slider