نویسنده: مهدی کاشفی فرد

چگونه سلبریتی‌ها را می‌خریم؟

سلبریتی‌ها با حضور در یک آگهی تجاری، دیگر یک ستاره نیستند… .

عصر جدید

آیا سیاست فعلی شبکه سه، حواس‌پرتی است؟

رویکرد فعلی شبکه سوم سیما، حواس‌پرتی مردم از مشکلات است.

ریسک

آیا ارتباطات ریسک، امنیت می‌آورد؟

خطرپذیری یکی از شاخص‌های سلامت روانی و اجتماعی است.

ارتباطات بحران

ارتباطات بحران چگونه به یاری ما می‌آید؟

تزریق آرامش و اطلاع‌دهی، دو کارکرد اصلی رسانه در مواقع بحرانی است.

جدایی به میزان شش درجه

هشتاد سال پیش، نویسنده‌ای مجارستانی نظریه شش درجه جدایی را مطرح کرد.

قلدری؛ لشگرکشی‌های مجازی

قلدری سایبری در حال تبدیل شدن به مشکلی جهانی است.