نویسنده: مهدی کاشفی فرد

جنگ تصاویر

تصاویر؛ میدان‌های جدید جنگ

کشورها به دنبال آنند تا از طریق انتشار تصاویر ملموس یا تصاویر ذهنی، فاتحان میدان جنگ باشند.

شبکه های اجتماعی

آیا شبکه‌های اجتماعی ما را خودپسند کرده است؟

ترجیح فردِ خودپسند، بازگشت به فضایی است که برای او دل‌چسب‌تر است.

شهر و رسانه

رسانه ای که در آن زندگی می‌کنیم

تعریف عام رسانه، رسانه را هر ابزاری می‌داند که با آن معنایی از فرستنده به گیرنده منتقل شود.

چگونه سلبریتی‌ها را می‌خریم؟

سلبریتی‌ها با حضور در یک آگهی تجاری، دیگر یک ستاره نیستند… .

عصر جدید

آیا سیاست فعلی شبکه سه، حواس‌پرتی است؟

رویکرد فعلی شبکه سوم سیما، حواس‌پرتی مردم از مشکلات است.

ریسک

آیا ارتباطات ریسک، امنیت می‌آورد؟

خطرپذیری یکی از شاخص‌های سلامت روانی و اجتماعی است.