نویسنده: سیدمحمدهادی موسوی

سلبریتی ها و هویت

معمای مردم، هویت و تتلو

حضور و عمق نفوذ سلبریتی‌ها در مسائل مختلف یکی از پدیده‌های روز جوامع مختلف است.

مارکسیسم

به مارکس سلامی دوباره باید کرد؟

رجوع دوباره به مارکس و بررسی نظراتش در جوامع علمی شدت گرفته است.