نویسنده: سعید ممتاز

نافرمانی مدنی

اگر قصد نافرمانی مدنی دارید

نافرمانی مدنی با اعمال مجرمانه عادی بسیار متفاوت است.

دادگاه نورنبرگ

در خدمت و خیانت جنگ

جنگ جهانی دوم چگونه به پیشرفت علم حقوق کمک کرد؟

تفکیک قوا

مهار قدرت

داستان نظریه‌ی تفکیک قوا چگونه آغاز شد و به کجا رسید؟

قانون اساسی

یک گزارش از ایران و کانادا

قانون اساسی باید منطبق با بحران‌ها در روابط انسانی تفسیر شود.

قانون و دموکراسی

ایستایی، مانع ثبات سیاسی است

ایجاد انعطاف و ابزار تغییر برای ادامه حیات حکومت‌ها الزامی است.

رییس جمهور

رئیس‌جمهورها هم می‌توانند دیکتاتور ‌شوند

در نظام ریاستی، تمام قدرت اجرایی بدون هیچ مسئولیت سیاسی در دستان رئیس‌جمهور می‌افتد.