نویسنده: محمدحسین وزارتی

خلسه اسناد بالادستی !

چرا چرخه ایده تا اجرا در ایران تکمیل نمی‌شود؟