یازده کتابی که به بررسی تاریخچه‌ی نژادپرستی در امریکا می‌پردازند
امریکای نگران!
عدالت آموزشی بیشتر! واقعا یعنی چه؟
آگوستین های احیا شده به ‌روایت هانا آرنت
آگوستین های احیا شده به ‌روایت هانا آرنت

آیا تفکر مدرن اروپایی تمایزی ماهوی و جوهری با تفکر مسیحیِ قرون وسطی یافته‌است؟ آیا نسبت فلسفه‌ی سه سده‌ی اخیر با فلسفه‌ی یونان و قرون وسطی، چیزی بیش از شباهتی خانوادگی است؟

آگوستین های احیا شده به ‌روایت هانا آرنت
خوش گذرانی سلبریتی ها در سیاست!
خوش گذرانی سلبریتی ها در سیاست!

عصرِ مدرنیتهِ بازتابی ، پیچیدگی هایی دارد که از جمله آنها نقش سلبریتی ها در عرصه های اجتماعی و سیاسی و بازی در زمین احزاب است.

خوش گذرانی سلبریتی ها در سیاست!
پرونده تب آمریکایی
پرونده تب آمریکایی

در بحبوحه داغ انتخابات آمریکا جهان پشت صحنه هایی از لیبرالیسم مشاهده کرد که گمانه پایان آمریکا را ملموس تر کرد.

پرونده تب آمریکایی
جهان دستخوش دولت‌های بی ملت

مفهوم ملت و ملیت از تعاریف اصلی خود فاصله گرفته و تبدیل به گروگانی در دست دولت بی ملت شده است !

جهان دستخوش دولت‌های بی ملت
فرهنگ در فلسفه هگل
فرهنگ در فلسفه هگل

حامد حری
هگل، انسان با فرهنگ را انسانی می‌شناسد که جنبه‌های گوناگون امور را باز می‌شناسد، همه آنها در دسترس اویند و اندیشه فرهیخته او به آنها صورت کلیت می‌دهد.

فرهنگ در فلسفه هگل
چگونه تاریخ آینده را بنویسیم؟
چگونه تاریخ آینده را بنویسیم؟

روایت تاریخ آینده یکی از حوزه های در حال رشد علوم انسانی و تاریخ‌نگاری است.

چگونه تاریخ آینده را بنویسیم؟
یازده کتابی که به بررسی تاریخچه‌ی نژادپرستی در امریکا می‌پردازند
یازده کتابی که به بررسی تاریخچه‌ی نژادپرستی در امریکا می‌پردازند

| برای کسانی که ماجرای قتل جورج فلوید به دست پلیس را تعقیب می‌کنند، درک تاریخچه و زمینه‌های نژادپرستی در این کشور بسیار مهم است.

یازده کتابی که به بررسی تاریخچه‌ی نژادپرستی در امریکا می‌پردازند
امریکای نگران!
امریکای نگران!

آمار‌‌ها نشان دهنده این است که در شش دهه اخیر اقتصاد ایالات متحده افت قابل توجهی را تجربه کرده است.

امریکای نگران!
عدالت آموزشی بیشتر! واقعا یعنی چه؟
عدالت آموزشی بیشتر! واقعا یعنی چه؟

همه از عدالت آموزشی بیشتر و فرصتهایِ برابر صحبت می‌کنند، اما اینکه منظور از آن چیست، روشن نیست.

عدالت آموزشی بیشتر! واقعا یعنی چه؟
چگونه تاریخ آینده را بنویسیم؟
چگونه تاریخ آینده را بنویسیم؟

روایت تاریخ آینده یکی از حوزه های در حال رشد علوم انسانی و تاریخ‌نگاری است.

چگونه تاریخ آینده را بنویسیم؟
previous arrow
next arrow