فرهنگ در فلسفه هگل

حامد حری
هگل، انسان با فرهنگ را انسانی می‌شناسد که جنبه‌های گوناگون امور را باز می‌شناسد، همه آنها در دسترس اویند و اندیشه فرهیخته او به آنها صورت کلیت می‌دهد.

چگونه تاریخ آینده را بنویسیم؟

روایت تاریخ آینده یکی از حوزه های در حال رشد علوم انسانی و تاریخ‌نگاری است.

یازده کتابی که به بررسی تاریخچه‌ی نژادپرستی در امریکا می‌پردازند

| برای کسانی که ماجرای قتل جورج فلوید به دست پلیس را تعقیب می‌کنند، درک تاریخچه و زمینه‌های نژادپرستی در این کشور بسیار مهم است.

امریکای نگران!

آمار‌‌ها نشان دهنده این است که در شش دهه اخیر اقتصاد ایالات متحده افت قابل توجهی را تجربه کرده است.

عدالت آموزشی بیشتر! واقعا یعنی چه؟

همه از عدالت آموزشی بیشتر و فرصتهایِ برابر صحبت می‌کنند، اما اینکه منظور از آن چیست، روشن نیست.

چگونه تاریخ آینده را بنویسیم؟

روایت تاریخ آینده یکی از حوزه های در حال رشد علوم انسانی و تاریخ‌نگاری است.

previous arrow
next arrow
Slider