آگوستین های احیا شده به ‌روایت هانا آرنت

آیا تفکر مدرن اروپایی تمایزی ماهوی و جوهری با تفکر مسیحیِ قرون وسطی یافته‌است؟ آیا نسبت فلسفه‌ی سه سده‌ی اخیر با فلسفه‌ی یونان و قرون وسطی، چیزی بیش از شباهتی خانوادگی است؟

خوش گذرانی سلبریتی ها در سیاست!

عصرِ مدرنیتهِ بازتابی ، پیچیدگی هایی دارد که از جمله آنها نقش سلبریتی ها در عرصه های اجتماعی و سیاسی و بازی در زمین احزاب است.

پرونده تب آمریکایی

در بحبوحه داغ انتخابات آمریکا جهان پشت صحنه هایی از لیبرالیسم مشاهده کرد که گمانه پایان آمریکا را ملموس تر کرد.

مفهوم ملت و ملیت از تعاریف اصلی خود فاصله گرفته و تبدیل به گروگانی در دست دولت بی ملت شده است !

فرهنگ در فلسفه هگل

حامد حری
هگل، انسان با فرهنگ را انسانی می‌شناسد که جنبه‌های گوناگون امور را باز می‌شناسد، همه آنها در دسترس اویند و اندیشه فرهیخته او به آنها صورت کلیت می‌دهد.

چگونه تاریخ آینده را بنویسیم؟

روایت تاریخ آینده یکی از حوزه های در حال رشد علوم انسانی و تاریخ‌نگاری است.

یازده کتابی که به بررسی تاریخچه‌ی نژادپرستی در امریکا می‌پردازند

| برای کسانی که ماجرای قتل جورج فلوید به دست پلیس را تعقیب می‌کنند، درک تاریخچه و زمینه‌های نژادپرستی در این کشور بسیار مهم است.

امریکای نگران!

آمار‌‌ها نشان دهنده این است که در شش دهه اخیر اقتصاد ایالات متحده افت قابل توجهی را تجربه کرده است.

عدالت آموزشی بیشتر! واقعا یعنی چه؟

همه از عدالت آموزشی بیشتر و فرصتهایِ برابر صحبت می‌کنند، اما اینکه منظور از آن چیست، روشن نیست.

چگونه تاریخ آینده را بنویسیم؟

روایت تاریخ آینده یکی از حوزه های در حال رشد علوم انسانی و تاریخ‌نگاری است.

previous arrow
next arrow
Slider