نویسنده: سیدمحمد زرهانی

زندگی شهری

کیمیای رضایت در زندگی شهری

چرا چندان که باید و شاید اسباب رضایتمان از زندگی شهری کامل نیست؟

چرا بیهوده جدل و پرخاش می‌کنیم؟

چرا انسان با وجود آنکه تقریبا نقشی موثر در حل برخی از مسائل ندارد، درگیر مجادله می‌شود؟

آیا «پیشگویی کامبخش» ما را نجات می‌دهد؟

رابرت روزنتال و لنور جاکوبسن می‌گویند حلوا حلوا کردن دهان را شیرین می‌سازد!