توسعه در غرب و اسلام؛ نتایج و پیامدها

این مقاله از طریق پیامدهای توسعه، مقایسه‌ای بین توسعه در اسلام و غرب انجام می‌دهد.

مطلق اندیشی و نسبی گرایی

انقلاب اسلامی در یک فضای ایدئولوژیک و با تکیه بر شعارها و آرمان‌های دینی شکل گرفت.

ولایت فقاهت یا ولایت فقیه

حکومت باید به دست بر و نیک و عادل و عالم باشد.

آیا ترکیه گریزی از سپر موشکی ناتو دارد؟

ناتو به منظور مقابله با حملات تروریستی به کشورهای عضو، آمریکا را در دو جنگ همراهی کرد.

تاملی در اندیشه های امام خمینی درباره ماهیت استعماری اسرائیل

امام خمینی راه نجات و رهایی فلسطین را مبارزه و جهاد عموم مسلمین می‌دانند.

نقشه‌برداری جریان ارزش؛ ابزار بهبود فرایند

نویسنده به نقشه‌برداری جریان ارزش جهت بهبود فرایند با توجه به مفاهیم تولید ناب پرداخته.