مولانا و نیایش

مولانا اسرار دعا را به زبان شعر بیان کرده است.

در باب تصوف سعدی

آیا می‌شود سعدی را یک ابن عربی دانست؟

تسبیح موجودات و شعور هستی

تسبیح به معنای تنزیه خدا و پاک شمردن وی از هر گونه نقص است.

دیگرى از من چه مى خواهد؟

لاکان، تلاش مى کند تا وراى فروید حرکت کند. اما استراتژى لاکان با دیگر رویکردها متفاوت است.

امام صادق(ع) و خدمتکاری مردم

برخلاف همه ادیان، اسلام دینی با محوریت همگرایی اجتماعی است.

1 12 13 14