تفکر و انسان

تقدم تفکر بر انسان

یکی از ویژگی‌های عصر جدید به ویژه با رویکرد کلاسیک، وابسته دیدن عقاید به انسانهای جزئی است.

تکنولوژی

آیا تکنولوژی ما را خوشبخت کرده است؟

مارشال پو در کتاب تاریخ ارتباطات، تکنولوژی را از زاویه‌ای نو بررسی می‌کند.

آزمون مایرز بریگز

چرا تست MBTI مضحک است؟ (ویدئو)

آزمون مایرز بریگز تنها یک فایده دارد: سرگرمی.

تست mbti

چرا آزمون مایرز بریگز (تست MBTI)، مضحک است؟ + ویدئو

آزمون مایرز بریگز تنها یک فایده دارد: سرگرمی.

گوگل

چرا باید از گوگل بترسیم؟

گوگل با آینده‌ای که برای خود ترسیم کرده، بیشتر و بیشتر ما را تحت کنترل خود قرار خواهد داد.

استقلال سیاسی

دشمن‌داری؛ امکان استقلال سیاسی

اگر سیاست در جهان جاری است، پس در جهان دوستی و دشمنیِ واقعی حضور دارد.