نویسنده: عطاالله بیگدلی

علم و تکنولوژی

علم، در روزگار تکنیک زده

ما وارد جهان تکنیکی شده‌ایم، جهانی که تکنولوژی بر تمامی ساحات آن غلبه کرده است.