نویسنده: محمدحسین آشنا

بازی تاج و تخت

دنیای شگفت‌انگیز نو

بازی تاج و تخت به دیدگاه‌های سیاسی خاصی دامن می‌زند.

فلسفه تکنولوژی

آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟

مارشال پو، خشنودی بشر در نسبت با تکنولوژی را به سه دسته تقسیم می‌کند.