نویسنده: حسین حق پناه

نقد عصر جدید

لطفا دست از سر عصر جدید بردارید!

مگر چه اتفاق بی‌سابقه‌ای در این برنامه افتاده که آن را درخور این حجم از انتقادات کرده است؟

مطالعات سلبریتی

سلبریتیزه شدن فرهنگ به چه معناست؟

سلبریتی‌ها درک مخاطبانشان را از زیبایی، موفقیت، آرزوهای شغلی و حتی جایگاه خود در جهان تغییر می‌دهند.

گونه شناسی سلبریتی ها: از سرندیپیتی تا میکروسلبریتی!

کریس روجک، تلاش کرده تا سلبریتی‌ها را با توجه به زمینه‌های شکل گیری شهرتشان دسته بندی نماید.