نویسنده: حامد سرلکی

جهان دستخوش دولت‌های بی ملت

جهان دستخوش دولت‌های بی ملت

مفهوم ملت و ملیت از تعاریف اصلی خود فاصله گرفته و تبدیل به گروگانی در دست دولت بی ملت شده است !

آوارگی، هدیه دنیای نوین

آوارگی، هدیه دنیای نوین

در جهان سرمایه‎داری با اخذ یک کارت می‌توانید ملّیت خود را عوض کنید!

مرگ، شادی می‌آفریند

افلاطون در رساله‌ی «فایدون» نگاه سقراطی به مرگ را تشریح می‌کند.