نویسنده: محمدمهدی ابراهیمی نصر

امام موسی صدر

تصویر ربوده شده

هنوز هم فکر و عمل امام موسی صدر برخلاف آنچه بود، مورد قضاوت دوسویه قرار می‌گیرد.

حقوق کودکان

معدن یا اینستاگرام؛ ورود کودک آزاد

آیا انتشار تصاویر کودکان در اینترنت و شبکه‌های تلویزیونی ورود به حریم خصوصی آن‌ها نیست؟