نویسنده: دبیر خبر

حق شهروندی

حق به شهر برای همه

هیچ نشانه ای از تغییر بخصوص در طول ۲۵ سال گذشته بوجود نیامده است.

پنج مشکل در بیان حقیقت

آدم سطحی که حقیقت را نمی‌شناسد عموماً خود را زمخت و غیر دقیق بیان می‌کند.

انقلاب اسلامی

چرا باید از انقلاب ۵۷ دفاع کرد؟

انقلاب ایران، افق جدیدی را به روی سیاست و تاریخ گشوده است.

دانشجو

دانشگاه و ساخت سوژه متناسب با خود

یک جامعه اگر مدام با چالش و نقد روبه‌رو نشود ایستا می‌ماند و پیشرفت نمی‌کند.

عدالت آموزشی

خصوصی‌سازی و سلب مالکیت عمومی به سود اقلیت

ه تصریح اصل 30 قانون اساسی، آموزش کیفی و رایگان دانش‌آموزان تا مقطع دیپلم به عهدۀ دولت است.

شهید بهشتی

گزارش‌های ۸ تا ۱۹/ مکالمات بهشتی با مقامات آمریکایی پس از تسخیر سفارت

در حال آماده کردن نقشه برای خروج قریب‌الوقوع پرسنل آمریکایی در تهران هستیم.