نویسنده: صابر اکبری خضری

چگونه تاریخ آینده را بنویسیم؟

چگونه تاریخ آینده را بنویسیم؟

روایت تاریخ آینده یکی از حوزه های در حال رشد علوم انسانی و تاریخ‌نگاری است.

خرمن نکاشته‌ها

خرمن نکاشته‌ها

دنبال کردن سلبریتی‌های اینستاگرامی چگونه ما را از زندگی ناامید می‌سازد؟

آموزش و پرورش

بمباران دانش آموزان

یکی از معضلات جدی آموزش و پرورش در جامعه ما، فشار درسی بیش از اندازه است.