نویسنده: سعید ممتاز

مهار قدرت

مهار قدرت (2)

به یقین جان لاک اولین کسی بود که نظریه‌ای جامع در باب تفکیک قوا بیان کرد.

نافرمانی مدنی

اگر قصد نافرمانی مدنی دارید

نافرمانی مدنی با اعمال مجرمانه عادی بسیار متفاوت است.

دادگاه نورنبرگ

در خدمت و خیانت جنگ

جنگ جهانی دوم چگونه به پیشرفت علم حقوق کمک کرد؟

تفکیک قوا

مهار قدرت

داستان نظریه‌ی تفکیک قوا چگونه آغاز شد و به کجا رسید؟

قانون اساسی

یک گزارش از ایران و کانادا

قانون اساسی باید منطبق با بحران‌ها در روابط انسانی تفسیر شود.

قانون و دموکراسی

ایستایی، مانع ثبات سیاسی است

ایجاد انعطاف و ابزار تغییر برای ادامه حیات حکومت‌ها الزامی است.