اینترنت

اینترنت، شبکه شبکه‌ها یا اینترنت، بزرگراهی اطلاعاتی، که گاه به‌طور اختصار “نت” خوانده می‌شود، شبکه‌ای است که از قرارداد کنترل انتقال/ قرارداد اینترنت (تی.سی. پی./ آی.پی.) استفاده می‌کند. این شبکه فن‌آوری جدیدی است که با اتصال شبکه‌های رایانه‌ای مستقر در اقصی نقاط جهان رشد یافت و مفهوم تازه “بین شبکه‌ای” یا “اینترنت” را پدید آورد.
تعاریف مربوط به اینترنت را می‌توان، به‌طور کلی، به دو گروه عمده تقسیم کرد: تعاریف نظام‌مدار و تعاریف کاربرمدار. تعاریف نظام‌مدار که با تأکید بر جنبه‌های فنی و فن‌آوری مورد استفاده اینترنت ارائه شده‌اند، نظیر این عبارت است که اینترنت: اولاً به‌عنوان نوعی نظام اطلاع‌رسانی جهانی، مجموعه‌ای از رایانه‌ها و شبکه‌هاست که به‌طور منطقی و با نشانیِ منحصر به فرد جهانی موجود بر روی قرارداد اینترنت (آی.پی.) و یا پسوندهای آن به یکدیگر متصل هستند؛ ثانیاً، قادر به حمایت از ارتباط‌هایی است که از قرارداد کنترل انتقال/ قرارداد اینترنت یا پسوندهای آن استفاده می‌کنند؛ ثالثاً، خدمات سطح بالای ارتباطی را، به‌صورت عمومی یا خصوصی، فراهم کرده یا از آنها استفاده می‌کند؛ و یا این‌گونه خدمات را با ساختار بالا دسترس‌پذیر می‌سازد.
تعاریف کاربرمدار، به جای توضیح درباره فن‌آوری مورد استفاده اینترنت، درباره کاربرانی که از این فن‌آوری استفاده می‌کنند بحث می‌کند. از این دیدگاه، شبکه اینترنت فقط رایانه‌ها و خدمتگرها، مسیرگردان‌ها، و ابزارهای انتقال میلیون‌ها بایت داده و نرم‌افزارهای تخصصی نیست. اینترنت اجتماع مردمی است که کارشان توسط شبکه تسهیل و تسریع شده و نه آنکه نرم‌افزارها و سخت‌افزارها بر آنها مسلط شده باشند. اینترنت، در تعریف کاربرمدار، مجموعه‌ای محلی از عقاید و آرای گوناگون است که در آنجا، اطلاعات و ارتباط‌های جهانی همواره در حال تغییر و تحول است.