مطالعات جنگ

مطالعات جنگ یا جنگ‌شناسی یک حوزه تحقیقاتی با هدف مطالعه بینارشته‌ای درباره جنگ است و چندین حوزه پژوهشی مختلف را دربرمی‌گیرد، از جمله:

قوانین جنگ
فلسفه جنگ
اخلاق جنگ
نظریه بازداری
روان‌شناسی جنگ
تارخ نظامی
اقتصاد جنگ
جامعه‌شناسی جنگ
روابط بین‌الملل
علوم سیاسی
انسان‌شناسی