مهار قدرت

مهار قدرت (2)

به یقین جان لاک اولین کسی بود که نظریه‌ای جامع در باب تفکیک قوا بیان کرد.

تفکر انتقادی

تفکر انتقادی چیست؟

چگونه مثل یک قاضی، درست و غلط شواهد را ارزیابی کنیم و به یک نتیجه‌ی مشخص برسیم؟

آوارگی، هدیه دنیای نوین

آوارگی، هدیه دنیای نوین

در جهان سرمایه‎داری با اخذ یک کارت می‌توانید ملّیت خود را عوض کنید!

خرمن نکاشته‌ها

خرمن نکاشته‌ها

دنبال کردن سلبریتی‌های اینستاگرامی چگونه ما را از زندگی ناامید می‌سازد؟

دادگاه تفتیش عقاید توییتر

دادگاه تفتیش عقاید توییتر

موضع‌گیری اجباری در توئیتر همان دادگاه تفتیش عقاید است.

جهانی که بازی ها می سازند

جهانی که بازی ها می سازند

نکته‌‌ای که در تمام بازی‌‌های رایج وجود دارد عقلانیت مدرن است.