نویسنده: باشگاه اندیشه

شرق شناسی

شرق شناسی چگونه به اینجا رسید؟

اولین بار واژه‌ی شرق شناسی را «ادوارد سعید» به کار برد.

غزل پست مدرن

غزل پست مدرن چیست؟

غزل پست مدرن چیست و در چه حالی به سر می‌برد؟

چین چگونه کرونا را سانسور کرد؟

مقامات چین به‌صورت هوشمندانه دست به سانسور اخبار مربوط به کرونا زده‌اند.

جان رالز

عدالت به بیان جان رالز

نگاه جان رالز به عدالت را در یک ویدئوی کوتاه ببینید.

سرمایه داری

ژیژک: وقت فکر کردن است

ژیژک به عنوان منتقد سرمایه‌داری می‌گوید بیش از هرچیزی نیازمند فکر کردن هستیم.

میشل فوکو

فوکو درباره اینستاگرام چه می‌گوید؟

اگر فوکو زنده بود درباره‌ی مسائل جدید ما چه نظراتی داشت؟