نویسنده: باشگاه اندیشه

نفت و اقتصاد

نفت چه تأثیری در اقتصاد دارد؟

وابستگی اقتصادی به نفت، تا کجا می‌تواند ادامه داشته باشد؟

تکنولوژی

آیا تکنولوژی ما را خوشبخت کرده است؟

مارشال پو در کتاب تاریخ ارتباطات، تکنولوژی را از زاویه‌ای نو بررسی می‌کند.

آزمون مایرز بریگز

چرا تست MBTI مضحک است؟ (ویدئو)

آزمون مایرز بریگز تنها یک فایده دارد: سرگرمی.

تست mbti

چرا آزمون مایرز بریگز (تست MBTI)، مضحک است؟ + ویدئو

آزمون مایرز بریگز تنها یک فایده دارد: سرگرمی.

گوگل

چرا باید از گوگل بترسیم؟

گوگل با آینده‌ای که برای خود ترسیم کرده، بیشتر و بیشتر ما را تحت کنترل خود قرار خواهد داد.

رسانه اخبار

خیانت رسانه ها، رضایت ما

رسانه، ما را در حباب‌هایی گرفتار کرده تا هر گروه تنها چیزی را بشنود که دوست دارد.