نویسنده: باشگاه اندیشه

مارشال مک لوهان

مارشال مک لوهان ؛ داستان یک پیشگویی

داستان پیشگویی مارشال مک‌لوهان درباره رسانه‌های امروزی چیست؟

رولان بارت

رولان بارت به ما هشدار می‌دهد

ولان بارت به ما کمک می‌کند که با عینکی متفاوت اخبار را نقد کنیم.

سواد رسانه ای

به کدام خبرها اعتماد کنیم؟

از کجا بفهمیم کدام خبر واقعی و کدام خبر تخیلی است؟

ادوارد سعید

ادوارد سعید دروغ‌ها را فاش می‌کند

ادوارد سعید ، متفکر مهم فلسطینی، درباره شرق‌شناسی هشدار می‌دهد.

هوش مصنوعی

چرا تکنولوژی به استبداد می‌انجامد؟

هوش مصنوعی به افراد قدرتمند، این توانایی را خواهد داد که قدرت خود را مستحکم‌تر کنند.

پرونده جنگ آخر

جنگ چیست و چه آینده‌ای دارد؟