نویسنده: میلاد عبداللهی

نقش رسانه‌ها در شهرت سلبریتی‌ها

رسانه‌ها نقشی مستقیم و انکار نشدنی در شهرت سلبریتی‌ها داشتهاند.

نقش فضای مجازی در بالا رفتن اعتماد به نفس

افرادی که ناتوان از برقراری ارتباط در دنیای حقیقی هستند، در فضای مجازی چه می‌کنند؟