نویسنده: سیدمصطفی شاداب

فرانسیس فوکویاما

فوکویاما علیه فوکویاما

«هویت: تلاش برای منزلت انسانی و سیاست اعتراض» کتاب جدید فرانسیس فوکویاما است.

مطالعات نابرابری

چرا به مطالعات نابرابری ظلم کرده ایم؟

مساله نابرابری یکی از نقاط افتراق برنامه پژوهشی اقتصاددانان از واقعیت است.

شکست لیبرالیسم

چرا لیبرالیسم شکست خورد؟

آیا تمدن غرب، در قالب پروژه لیبرالیسم شکست خورده است؟

دانش اقتصادی

چرا دانش اقتصادی ما منسوخ شده است؟

آنچه به عنوان نگاه جهانی به توسعه اقتصادی ترویج می‌شود، متاثر از پارادایم ریگانی جنگ سرد است.

بوروکراسی

بوروکرات‌ها، دست از سر ما بردارید!

انقلابها پس از براندازی بوروکراسی‌ها، خود به دام بوروکراسی خودساخته می‌افتند.

دروازه بانی ترجمه در ایران

چرا ترجمه متون اقتصادی را محدود می‌کنند؟

جریان ترجمه در ایران با تنظیم جریان اطلاعات دست به مهندسی پارادایم‌های علمی می‌زند.