نویسنده: داوود طالقانی

سینمای جنگ

سینمای ضدجنگ وجود ندارد

ضدجنگ مانند جنگ می‌‌تواند تحریک‌‌کننده و توجیه‌‌کننده جنگ باشد.

زیبایی شناسی جنگ

جنگ زشت، جنگ زیبا

سرمایه‌داری آمریکایی جنگی را می‌خواهد که فقط اراده خود را در آن محقق کند.

اینستاگرام

انقلاب به سبک اینستاگرام

اینستاگرام آمده است که انقلابی عظیم‌تر در ایماژها رقم بزند.

والتر بنیامین

چرا والتر بنیامین می‌گوید سرمایه‌داری یک دین است؟

برای بنیامین، سرمایه‌داری، دین محسوب می‌شد.

توماس مان

ادبیات مهاجرت؛ مان و هسه در تبعید

با حضور توماس مان در امریکا، ادبیات امریکا جانی تازه یافت.

سید بشیر حسینی

آیا دکتر سیدبشیر حسینی بوردیوی ایران است؟

دکتر سید بشیر حسینی اولین گام را به عنوان استاد دانشگاه به سوی مردم برداشته است.