صوت

صوت های موضوع بی تفاوتی اجتماعی را اینجا می‌توانید گوش دهید.

نشست «بی‌تفاوتی اجتماعی در ایران»

فایل صوتی سخنرانی دکتر «احمد بخارایی، حسین شیخ‌رضایی و مصطفی مهرآیین»

دانلود برنامه پخش پادکست

“Read More”