برنامه استعدادیابی

برنامه‌های استعدادیابی تلویزیون خوب است یا بد؟

آیا این برنامه‌ها برای صنعت استعدادیابی سودمند هستند یا نه؟

سیدبشیر حسینی

استاد دانشگاه در عصر جدید

عصر جدید برای استاد دانشگاه، گذر از سطحی شدن به عمیق شدن است.

عصر جدید

عصر جدیدها چه می‌توانند بکنند؟

عصر جدید نشان داد آن چه که برتر است فقط دانشگاه رفتن و توانمندی‌های آکادمیک نیست.

نقد عصر جدید

لطفا دست از سر عصر جدید بردارید!

مگر چه اتفاق بی‌سابقه‌ای در این برنامه افتاده که آن را درخور این حجم از انتقادات کرده است؟

عصر جدید

چرا نباید به عصر جدید خرده گرفت؟

تولید «عصر جدید» متاثر از تصمیم‌های مدیران رسانه برای افزایش کمیت مخاطبان صداوسیما است.

عصر جدید

توهم استعدادیابی در عصر جدید

قاب عصر جدید، استعدادها را کانالیزه می‌کند.