تاریخچه زمان

زمان در اسارت سرمایه‌داری

آیا سرمایه‌داری با تغییر معنای زمان، مردم را شاد کرده است؟

نسل تکنولوژی

نسلی که خاطره ندارد

یادگاری‌های فیزیکی به سرعت در حال محو شدن هستند.

شبکه های اجتماعی

آیا شبکه‌های اجتماعی ما را خودپسند کرده است؟

ترجیح فردِ خودپسند، بازگشت به فضایی است که برای او دل‌چسب‌تر است.

اینستاگرام

انقلاب به سبک اینستاگرام

اینستاگرام آمده است که انقلابی عظیم‌تر در ایماژها رقم بزند.

شهر و رسانه

رسانه ای که در آن زندگی می‌کنیم

تعریف عام رسانه، رسانه را هر ابزاری می‌داند که با آن معنایی از فرستنده به گیرنده منتقل شود.

اخبار جعلی

مصیبتی به نام اخبار جعلی

در دوران شبکه های اجتماعی اخبار جعلی به سرعت منتشر می شوند.