حقوق بین الملل

آیا حقوق بین الملل گناهکار است؟

اکثر آرا و احکام دیوان بین المللی دادگستری توسط دولت‌ها مورد قبول واقع شده‌اند.

کودکان کار

کودکان کار به اینستاگرام می‌آیند؟

یکی از اصطلاحات جدید شبکه‌های اجتماعی، «ستاره‌های خردسال» (Child stars) است.

نظام آموزشی

ساختار آموزشی شکست خورده است. گفتگو با دکتر محمدحسین بادامچی

ساختار آموزش عالی ما شکست خورده و این شکست را حدود سالهای 1390 عده‌ای درک کرده بودند.

آزادی آکادمیک

جان سرل، ماکس وبر و آزادی آکادمیک

بر اساس نظریه عام آزادی آکادمیک، دانشجویان از تمام حقوق شهروندان یک جامعه آزاد برخوردارند.

نافرمانی مدنی

اگر قصد نافرمانی مدنی دارید

نافرمانی مدنی با اعمال مجرمانه عادی بسیار متفاوت است.

رسانه اخبار

خیانت رسانه ها، رضایت ما

رسانه، ما را در حباب‌هایی گرفتار کرده تا هر گروه تنها چیزی را بشنود که دوست دارد.