رکود روزنامه ها

پایان عصر روزنامه ها ؟

یا میزان استقبال از روزنامه‌ها کاهش‌یافته است؟

شبکه های اجتماعی

دیکتاتوری شبکه های اجتماعی

ما می‌توانیم مقاومت کنیم و با توسعه فضاهای اجتماعی، وابستگی خود را به پلت‌فرم‌ها محدود کنیم.

اینترنت و سرمایه داری

از مگامال تا آمازون

چگونه اینترنت در خدمت سرمایه است؟

عدالتخواهی

شبح عدالت خواهی: عدالت خواهی راستینی وجود ندارد

عدالت‌خواهی مانند کمونیسم شبح است و شبح را نمی‌توان کشت.

حقوق بین الملل

آیا حقوق بین الملل گناهکار است؟

اکثر آرا و احکام دیوان بین المللی دادگستری توسط دولت‌ها مورد قبول واقع شده‌اند.

کودکان کار

کودکان کار به اینستاگرام می‌آیند؟

یکی از اصطلاحات جدید شبکه‌های اجتماعی، «ستاره‌های خردسال» (Child stars) است.