چرا افلاطون به شعر می‌تازد؟

مسأله‌ی افلاطون بر سر این است که شعر، منشأ و معیار معرفت نیست.

هوش مصنوعی

آیا تلفن هوشمند، بخشی از وجود ماست؟

اگر گوشی شما بخشی از هویت شما باشد، پس باید شبیه جسد خود تا یک وسیله با آن رفتار کنید.

فلسفه تکنولوژی

آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟

مارشال پو، خشنودی بشر در نسبت با تکنولوژی را به سه دسته تقسیم می‌کند.

تفکر و حس

تفکر و حس

مولوی سخن از تفاوتهای ادراکی و نسبت آنها با تفاوت در نوع تفکر دارد.

نقد ایدئولوژیک

در دفاع از نقد و فهم ایدئولوژیک

بی‌توجهی به «سنت» چنان که گادامر آن را به تفسیر کشیده است، ممکن نیست.

فلسفه علم مدرن

علم مدرن چه مولفه‌هایی دارد؟

معانی علم در دوره‌های تمدنی مختلف، تفاوت‌های بنیادینی دارد.