نویسنده: حسن کبگانی

دینداری در امریکا

دولت امریکا دیندار می‌شود

به نظر می‌رسد که استفاده از عبارات مذهبی در آمریکا تا حد زیادی به دلایل سیاسی بوده است.

حقوق غیر نظامیان

حقوق غیر نظامیان و دروغ‌های دیگر

حقوق بین‌الملل بشردوستانه از منظر ضمانت اجرا بسیار ضعیف است.

استبداد قضایی امریکا

استبداد قضایی در تاریخ سیاسی امریکا به چه معناست؟

نظارت قضایی در امریکا، قدرت فوق‌العاده‌ای دارد.

برگزیت

برگزیت؛ نوش داروی زهرآگین!

برگزیتی که قرار بود حلال مشکلات شود خود مشکل‌ساز شده است.