صوت

صوت های موضوع بی تفاوتی اجتماعی را اینجا می‌توانید گوش دهید.

نشست «بی‌تفاوتی اجتماعی در ایران»

فایل صوتی سخنرانی دکتر «احمد بخارایی، حسین شیخ‌رضایی و مصطفی مهرآیین»
دانلود برنامه پخش پادکست
“Read More”