نویسنده: باشگاه اندیشه

پرونده تب آمریکایی

در بحبوحه داغ انتخابات آمریکا جهان پشت صحنه هایی از لیبرالیسم مشاهده کرد که گمانه پایان امریکا را ملموس تر کرد. در این پرونده مروری می کنیم بر مطالب باشگاه اندیشه با محوریت کشورآمریکا

یازده کتابی که به بررسی تاریخچه‌ی نژادپرستی در امریکا می‌پردازند

یازده کتابی که به بررسی تاریخچه‌ی نژادپرستی در امریکا می‌پردازند

درک تاریخچه و زمینه‌های نژادپرستی در امریکا بسیار مهم است.

عدالت آموزشی بیشتر! واقعا یعنی چه؟

عدالت آموزشی بیشتر! واقعا یعنی چه؟

همه از عدالت آموزشی بیشتر و فرصتهایِ برابر صحبت می‌کنند، اما اینکه منظور از آن چیست، روشن نیست.

افلاطون و عدالت

عدالت چیست؟ از افلاطون بپرسیم!

افلاطون توضیح داده که چرا عدالت ذاتا ارزشمند است.

ویروس کرونا: چه کسانی در نظم نوین جهانی، برنده و یا بازنده خواهند بود؟

ویروس کرونا: چه کسانی در نظم نوین جهانی، برنده و یا بازنده خواهند بود؟

آیا نحوهی واکنش دولتها به ویروس، تعادل قدرت بین چین و غرب را تغییر خواهد داد؟

کرونا و سرمایه داری

پرونده دنیای قشنگ نو

چگونه کرونا سرمایه‌داری را به چالش کشید و نظم جهانی بعد از کرونا چگونه خواهد بود؟