نویسنده: باشگاه اندیشه

افلاطون و عدالت

عدالت چیست؟ از افلاطون بپرسیم!

افلاطون توضیح داده که چرا عدالت ذاتا ارزشمند است.

ویروس کرونا: چه کسانی در نظم نوین جهانی، برنده و یا بازنده خواهند بود؟

ویروس کرونا: چه کسانی در نظم نوین جهانی، برنده و یا بازنده خواهند بود؟

آیا نحوهی واکنش دولتها به ویروس، تعادل قدرت بین چین و غرب را تغییر خواهد داد؟

کرونا و سرمایه داری

پرونده دنیای قشنگ نو

چگونه کرونا سرمایه‌داری را به چالش کشید و نظم جهانی بعد از کرونا چگونه خواهد بود؟

کرونا در امریکا

مستند کوتاه تب امریکایی

چرا کرونا در امریکا تبدیل به یک بحران شد و امریکایی‌ها راه حل را چه می‌دانند؟

تفکر انتقادی

تفکر انتقادی چیست؟

چگونه مثل یک قاضی، درست و غلط شواهد را ارزیابی کنیم و به یک نتیجه‌ی مشخص برسیم؟

تولید ناخالص داخلی معیار خوبی برای سنجش رفاه نیست

تولید ناخالص داخلی معیار خوبی برای سنجش رفاه نیست

شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) بیش از حد، مادی‌گرایانه است.