نویسنده: باشگاه اندیشه

یازده کتابی که به بررسی تاریخچه‌ی نژادپرستی در امریکا می‌پردازند

یازده کتابی که به بررسی تاریخچه‌ی نژادپرستی در امریکا می‌پردازند

درک تاریخچه و زمینه‌های نژادپرستی در امریکا بسیار مهم است.

عدالت آموزشی بیشتر! واقعا یعنی چه؟

عدالت آموزشی بیشتر! واقعا یعنی چه؟

همه از عدالت آموزشی بیشتر و فرصتهایِ برابر صحبت می‌کنند، اما اینکه منظور از آن چیست، روشن نیست.

افلاطون و عدالت

عدالت چیست؟ از افلاطون بپرسیم!

افلاطون توضیح داده که چرا عدالت ذاتا ارزشمند است.

ویروس کرونا: چه کسانی در نظم نوین جهانی، برنده و یا بازنده خواهند بود؟

ویروس کرونا: چه کسانی در نظم نوین جهانی، برنده و یا بازنده خواهند بود؟

آیا نحوهی واکنش دولتها به ویروس، تعادل قدرت بین چین و غرب را تغییر خواهد داد؟

کرونا و سرمایه داری

پرونده دنیای قشنگ نو

چگونه کرونا سرمایه‌داری را به چالش کشید و نظم جهانی بعد از کرونا چگونه خواهد بود؟

کرونا در امریکا

مستند کوتاه تب امریکایی

چرا کرونا در امریکا تبدیل به یک بحران شد و امریکایی‌ها راه حل را چه می‌دانند؟