ادبیات مهاجرت

پدیده‌ مهاجرت نویسندگان و شعرا به دلایل سیاسی و اجتماعی و پیامدهای فرهنگی آن که گاهی موجب پیدایش ادبی خاصی یا ادبیاتی ویژه در بیرون از مرزهای کشور می‌شود، در دنیا پدیده‌ی تازه‌ای نیست. سرزمین‌ها و فرهنگ‌های مختلف در طول تاریخ بشری بارها و بارها شاهد چنین پدیده‌ای بوده و هستند؛ چرا که همواره کسانی بوده‌اند که یا آثارشان پسند حاکمان وقت نبوده و مورد غضب آن‌ها قرار می‌گرفته‌اند که این خود موجب تبعید یا دست کم مهاجرت اجباری آن‌ها می‌شده است و یا آن چنان در فشار و محدودیت‌‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بودند که گاه به اختیار تن به مهاجرتی ناخواسته می‌دادند.